Wederopbouw Hengelo

Over de Wederopbouw

Op donderdag 4 juli 2013 is bij notariskantoor Swerms Suwijn de Stichting Erfgoed Hengelo opgericht. Een ideele organisatie zonder winstoogmerk. De Monumentencommissie van de gemeente Hengelo heeft het initiatief genomen om de Stichting op te richten. Het bestuur bestaat uit Hans de Gruil, voorzitter, Harm van Egmond, secretaris en Richard Brok, penningmeester. De Stichting Erfgoed Hengelo heeft een comite van aanbeveling, waarin mensen zitting hebben genomen uit alle geledingen van de bevolking en wordt gesteund door een aantal adviseurs. Het notariskantoor heeft enorm geholpen om de stichting op te richten.

 De Stichting Erfgoed  Hengelo maakt zich sterk voor de historie van Hengelo. Voorzitter Hans de Gruil: ‘Wat wij als stichting gaan doen is datgene dat Hengelo zo speciaal maakt, onder de aandacht brengen. Een van de speciale plekken in Hengelo is het stadshart. Een typisch naoorlogse bouw die je niet vaak in steden ziet. Of bijvoorbeeld de fabrieken van Hazemeijer, nu de Creatieve Fabriek. Maar er zijn ook plekken die bij maar weinig mensen bekend zijn zoals het kleine maar prachtige stuwtje achter het voormalige winkelpand van Ros in de Drienerbeek bij het Heemafstraatje.  Zo zijn er tientallen plaatsen in onze stad waar we echt trots op mogen zijn. Dat gaan wij als stichting Erfgoed bij de Hengeloers onder de aandacht brengen. Daarnaast gaan we ook voorlichting geven en activiteiten ontwikkelen. Daarbij kun je denken aan projecten als het subsidiëren van gevels en erfafscheidingen in tuindorp ‘t Lansink” n het organiseren van de Open Monumenten Dag.

De gemeente Hengelo, wethouder J(Jan) Bron, is blij met de Stichting Erfgoed. Er is vanwege bezuinigingen onvoldoende capaciteit om het erfgoed die aandacht te geven die het verdient.Bovendien staat de gemeente open voor initiatieven van buiten de overheid.

Het ambitieniveau van de stichting Erfgoed is het draagvlak van de inwoners van Hengelo te vergroten voor al het mooie erfgoed van Hengelo en daarmee de vitale identiteit en leefbaarheid van Hengelo te versterken. De Stichting wil dit doen door voorlichting te geven en activiteiten te initieren en organiseren waardoor ook andere inwoners met enthousiasme en betrokkenheid activiteiten op dit gebied kunnen en willen organiseren. De Stichting zoekt nadrukkelijk samenwerking met zo veel mogelijk andere organisaties, zowel ideele als maatschappelijke en commerciele organisaties.

De eerste en gelijk grote activiteit is de organisatie van de ‘Maand van de Wederopbouw’  in september in Hengelo. Aan het programma wordt op dit moment druk gewerkt.

De gemeente Hengelo, wethouder J(Jan) Bron, is blij met de Stichting Erfgoed. Er is vanwege bezuinigingen onvoldoende capaciteit om het erfgoed die aandacht te geven die het verdient.Bovendien staat de gemeente open voor initiatieven van buiten de overheid.

Het ambitieniveau van de stichting Erfgoed is het draagvlak van de inwoners van Hengelo te vergroten voor al het mooie erfgoed van Hengelo en daarmee de vitale identiteit en leefbaarheid van Hengelo te versterken. De Stichting wil dit doen door voorlichting te geven en activiteiten te initieren en organiseren waardoor ook andere inwoners met enthousiasme en betrokkenheid activiteiten op dit gebied kunnen en willen organiseren. De Stichting zoekt nadrukkelijk samenwerking met zo veel mogelijk andere organisaties, zowel ideele als maatschappelijke en commerciele organisaties.

De eerste en gelijk grote activiteit is de organisatie van de ‘Maand van de Wederopbouw’  in september in Hengelo. Aan het programma wordt op dit moment druk gewerkt.