Stichting Huys Hengelo

Over huys Hengelo

De Hengelose bodem bevat een geheim. Onder de moderne woonwijk Thiemsland, net buiten het centrum, bevinden zich de restanten van een groot gebouw  Het gebouw doet in eerste plaats denken aan een soort kasteel. Zowel in uiterlijk,(bij een bezoek aan het dorp Hengelo in die tijd moet dit imposante gebouw indruk hebben gemaakt) als in macht. Het gaat om een havezate. Een havezate is een versterkt huis of hof. Oorspronkelijk was het een benaming voor een grote boerderij met land. In de 17e eeuw was de havezate een riddermatig goed. Het bezit hiervan was een voorwaarde voor lidmaatschap van het ridderschap. De bewoners behoorden tot de notabelen uit de omgeving. Nabij Hengelo lagen meerdere havezaten: Backenhagen, Dubbelink, Hagmeule en tot slot Oldemeule.

Topografie

Het gebied waar ik over spreek ligt centraal in het centrum van Hengelo, ten oosten van de Bornsestraat. In oostelijke richting zijn vanaf de huysplaats nu Van der poel en de achterkant van de monumentale Locomotief te zien. In zuidelijke richting ziet men de stadhuistoren. Westelijk bevinden zich de straten die genoemd zijn naar de bevrijders met daarachter de berflobeek  en nog weer verder de Bankastraat. In noordelijke richting is een groenstrook zichtbaar. Hierbij gaat het om het meest authentieke stukje in de omgeving, de oude begraafplaats. Oorspronkelijk stond hier en kerkje, welke ook verbonden was aan het huys  Uiteindelijk werd dit kerkje te klein voor de vele gelovigen. Er werd een nieuwe kerk gebouwd, waarna dit gebouw in 1840 werd afgebroken.

De Bodem

Op foto’s die zijn genomen tijdens de opgraving lijkt er sprake te zijn van een sterk reliëfverschil. Zo ligt het gele dekzand ten westen en noorden van de begraafplaats direct onder de bouwvoor, op maximaal 50 cm. Nabij de Berflobeek moest men veel dieper graven om het onverstoorde dekzand te bereiken. Dit is waarschijnlijk te verklaren door het vlechtend beeksysteem, ter hoogte van de beek. In het verleden kon de beek zich namelijk vrij verleggen. waarbij de beek zich steeds op natuurlijke wijze verlegde. Door dit proces zijn verschillend gedateerde historische vondsten op natuurlijke manier met elkaar vermengd geraakt.