Eerste Lambertuskerkje

In december 2014 is een archeologisch inventariserend veldonderzoek gedaan naar de locatie en de restanten van het eerste Lambertuskerkje in Hengelo.
Dit kerkje heeft gestaan op de Oude Algemene Begraafplaats aan de Bornsestraat, nu een Rijksmonument, en tot 1839 het kerkhof van het Huys Hengelo. In dat jaar werd het kerkje afgebroken.
Het onderzoek bestond uit het graven van een 60 meter lange sleuf in het middenpad, onderbroken ter plaatse van de bomen, en uit 6 sleuven van ongeveer 10 meter in 6 zijpaden.
De gemeente en de Vereniging Gemeenschappelijk Onderhoud willen het kerkje zichtbaar maken afhankelijk van de vondsten. Zij waren tezamen opdrachtgever. Zij betaalden met de provincie Overijssel het project.

In 1978 en 1982 zijn door de vereniging “Oald Hengel” al enkele proefsleuven gegraven.
Daarom was niet zeker wat nu nog aangetroffen kon worden. In het projectplan is daar rekening mee gehouden door op verschillende manieren het onderzoek vast te leggen.
Naast het graven van de proefsleuven en het beschrijven van onderzoek en vondsten is opgenomen dat er een film van de opgraving wordt gemaakt, de funderingsresten zichtbaar worden gemaakt evenals de exacte ligging van het kerkje en dat er een app gemaakt wordt waarin via augmented reality het kerkje weer tot leven wordt gebracht .